Chuyên mục: Bao thư

Bao thư

Bao thư

Vì sao cần in bao thư Việc viết thư tay ngày nay không còn thịnh nữa, những lá thư được đánh máy bới những nét chữ ‘chuẩn’ no tròn đạt…

Bao thư

Việc sử dụng bao thư là một chuyện phổ biến ngày nay. Chúng ta có thể dễ dàng mua được một bao thư thông dụng ở bất cú cửa hàng…

Bao thư