inhopgiayhcm.xyz Posts

Gần đây các vụ về môi trường ngày càng nóng bỏng, đó chỉ là một que diêm vô tình  làm cháy ‘bình xăng’ mà thui. Còn vô số các hiện…

in-tui-giay

 Phân tích in túi giấy Túi giấy một vật dụng thường xuyên nhưng   mọi người thường nghĩ đến túi giấy chỉ có công dụng dựng những vật dụng. Còn…

in-tui-giay

in-hop-giay

in brochure

in tờ rơi

Bao-Bi in-hop-giay in-tui-giay

Túi giấy không còn dành riêng cho những công ty lớn mà ngày nay với công nghệ in offset việc in túi giấy còn dành cho cả những của hàng…

in-tui-giay

in tờ rơi

Việc sử dụng bao thư là một chuyện phổ biến ngày nay. Chúng ta có thể dễ dàng mua được một bao thư thông dụng ở bất cú cửa hàng…

Bao-Bi

Bao-Bi